Οκτώβριος 2021

Μετά από προκήρυξη του σχολείου προς τα πρακτορεία για την πενταήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στις 25 Νοεμβρίου - 29 Νοεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, η επιτροπή με πράξη 2/29-10-2021 επέλεξε το τουριστικό γραφείο «OnlineHolidays.gr».

Οκτώβριος 2019

Μετά από προκήρυξη του σχολείου προς τα πρακτορεία για την πενταήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στις 28 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, η επιτροπή με πράξη 2/30-10-2019 επέλεξε το τουριστικό γραφείο «OnlineHolidays.gr».

Οκτώβριος 2018

Μετά από προκήρυξη του σχολείου προς τα πρακτορεία για την πενταήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στις 29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, η επιτροπή με πράξη 2/31-10-2018 επέλεξε το τουριστικό γραφείο «OnlineHolidays.gr».

Μάρτιος 2018

Οι προσφορές για την τριήμερη εκδρομή της Β’ Λυκείου στις 27-29 Απριλίου 2018 στη Λάρισα ήταν:

 • EVIORAMA-EVIA TOURS (τιμή προσφοράς 90 ευρώ)
 • MELEMIS TRAVEL (τιμή προσφοράς 92 ευρώ)
 • RCK TRAVEL (τιμή προσφοράς 150 ευρώ)
 • LOKRIS TRAVEL (τιμή προσφοράς 79 ευρώ)

Η επιτροπή με πράξη 7/26-03-2018 επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου «LOKRIS TRAVEL».

Οκτώβριος 2017

Μετά από προκήρυξη του σχολείου προς τα πρακτορεία για την πενταήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στις 1-5 Δεκεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, η επιτροπή με πράξη 3/30-10-2017 επέλεξε το τουριστικό γραφείο «Lokris ΤRAVEL».

Μάρτιος 2017

Οι προσφορές για την τριήμερη εκδρομή της Β’ Λυκείου στις 2-4 Απριλίου 2017 στην Κέρκυρα ήταν:

 • LOKRIS TRAVEL GREECE (τιμή προσφοράς 99 ευρώ)
 • EVIORAMA TOURS (τιμή προσφοράς 115 ευρώ)
 • UNITED TRAVELLERS (τιμή προσφοράς 98 ευρώ)
 • ΜΕΣΣΑΠEΙΑ TRAVEL (τιμή προσφοράς 80 ευρώ)

Επιλέχθηκε η οικονομικότερη προσφορά του τουριστικού γραφείου «ΜΕΣΣΑΠEΙΑ TRAVEL» του κ. Μιχάλη Καλαβρή.

Νοέμβριος 2016

Μετά από προκήρυξη του σχολείου προς τα πρακτορεία για την πενταήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στις 1-5 Δεκεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, η επιτροπή με πράξη 3/15-11-2016 επέλεξε το τουριστικό γραφείο «Μεσσάπεια Τravel» του κ. Μιχάλη Καλαβρή.

Νοέμβριος 2015

Μετά από προκήρυξη του σχολείου προς τα πρακτορεία για την πενταήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στις 10-14 Δεκεμβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, η επιτροπή με πράξη 27/20-11-2015 επέλεξε το τουριστικό γραφείο «Μεσσάπεια Τravel» του κ. Μιχάλη Καλαβρή.

Νοέμβριος 2014

Μετά από προκήρυξη του σχολείου προς τα πρακτορεία για την πενταήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στις 4-8 Δεκεμβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, η επιτροπή με πράξη 31/20-11-2014 επέλεξε το τουριστικό γραφείο «Μεσσάπεια Τravel» του κ. Μιχάλη Καλαβρή.

Μάρτιος 2014

Οι προσφορές για την τριήμερη εκδρομή της Β’ Λυκείου στις 4-6 Απριλίου 2014 στην Πελοπόννησο (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ήταν:

 • LOKRIS TRAVEL GREECE (τιμή προσφοράς 94 ευρώ με ημιδιατροφή)
 • PALIRRIA TOURS (τιμή προσφοράς 68 ευρώ)
 • TRAVEL TOURS ΑΡΕΘΟΥΣΑ (τιμή προσφοράς 66 ευρώ)

Επιλέχθηκε η οικονομικότερη προσφορά του TRAVEL TOURS ΑΡΕΘΟΥΣΑ.